Zaloguj się

Dla klientów, którzy zrezygnują z papierowej korespondencji, do końca kwietnia wyjątkowa Promocja - w prezencie EKO torba.


Zobacz jakie to proste!

Wystarczy w okresie od 01.01.2023r. do 30.04.2023r.:
* zgoda na otrzymywanie od Banku informacji o charakterze marketingowym (w tym informacji handlowych) dotyczących Banku i podmiotów współpracujących, za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail) oraz przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (telefon, sms, mms).
 

Pamiętaj rezygnując z papierowej formy korespondencji przyczyniasz się do ochrony środowiska, szczególnie lasów. Bądź z nami EKO - pomóż nam chronić środowisko!
 

Zobacz jak złożyć wniosek w bankowości elektronicznej:


KROK 1:
Pobierz: Dyspozycję zmiany kanału komunikacji z Bankiem na elektroniczny

Na górze wniosku pojawi się żółty pasek, należy wybrać opcję „otwórz w innym programie”, wówczas Wniosek będzie dostępny w wersji do uzupełnienia. Wypełnij wniosek i zapisz w formacie *PDF
KROK 2:
Zaloguj się do bankowości elektronicznej eBankNet wybierz zakładkę ‘Kontakt’, a następnie z menu bocznego  ‘Nowa wiadomość’. W polu ‘Kategoria wiadomości’ pojawia się lista rozwijana, z której należy wybrać ‘Wniosek/dyspozycja zmiany kanału komunikacji z Bankiem na elektroniczny’
KROK 3:
W treści wiadomości wpisujemy ”Wniosek”, następnie za pomocą ‘Dodaj załączniki’ dodajemy wcześniej pobrany, wypełniony i zapisany plik Wniosku w pdf.UWAGA! Składany za pośrednictwem bankowości elektronicznej wniosek/dyspozycja zmiany kanału komunikacji na elektroniczny, nie musi być podpisany przez Klienta – podpis jest zastąpiony autoryzacją dyspozycji wymaganą do wysyłki wniosku, tj. hasła SMS lub akceptacją powiadomienia Push w aplikacji BSLMobile – w zależności od uruchomionej przez Klienta formy autoryzacji. W przypadku kilku Posiadaczy rachunku każdy może złożyć odrębną dyspozycję z podaniem własnego adresu e-mail, ale wybrany kanał komunikacji musi być wspólny (tożsamy) dla wszystkich.
WAŻNE: wniosek nie może być złożony przez Pełnomocnika.

KROK 4:
Po wyborze przycisku ‘Wyślij’, system poprosi o autoryzację dyspozycji kodem SMS lub poprzez akceptację powiadomienia Push w ramach aplikacji BSLMobile – w zależności od uruchomionej formy autoryzacji.  Wysłany wniosek jest widoczny w zakładce ‘Lista wiadomości’ – Wniosek/dyspozycja zmiany kanału komunikacji, gdzie po prawej stronie znajduje się data wysłania ostatniej wiadomości dotyczącej tego wątku. Po kliknięciu zostanie wyświetlona lista wiadomości w ramach tego tematu.


KROK 5:
Po weryfikacji wniosku, Klient otrzyma odpowiedź potwierdzającą zmianę kanału komunikacji na elektroniczny – zgodnie ze złożonym wnioskiem, którą należy zaakceptować poprzez hasło SMS lub aplikację do powiadomień push, w zależności od uruchomionej formy autoryzacji.