Zaloguj się

Z okazji jubileuszu 145-lecia działalności Banku wydano okolicznościową publikację „Adam Dudek, Wspomnienia - 145-lecie Banku Spółdzielczego w Limanowej”. Redaktorem cennych wspomnień jest Jolanta Bugajska. Zachęcamy do lektury.

Jolanta Bugajska


Bank Spółdzielczy w Limanowej obchodzi w tym roku jubileusz 145-lecia działalności. To dobra okazja, by przypomnieć dzieje instytucji, która poprzez swą działalność prospołeczną mocno wpisała się w lokalną historię. Okazja jest jednak wyjątkowa, bo podwójna. W tym roku jubileusz 50-lecia pracy w Banku Spółdzielczym w Limanowej świętuje też Prezes Adam Dudek. Ta książka jest więc Jego wspomnieniami z półwiecza historii Banku. To bogata w fakty, widziana z osobistej perspektywy, opowieść o Banku Spółdzielczym i diametralnych zmianach, jakie zaszły w ciągu wspominanych 50 lat. Jak zauważa Prezes Adam Dudek: „Zmieniły się warunki pracy, nastąpił ogromny postęp technologiczny, wzrosły oczekiwania klientów, ale i możliwości oferowanych usług bankowych. Chyba tylko jedno pozostało niezmienne – idea spółdzielczości”. Oczywiście nie byłoby ciągłości tej idei, gdyby nie oddani spółdzielczości ludzie. To oni są twórcami sukcesu Banku. O nich jest też ta opowieść.

 
Adam Dudek pracę w Banku Spółdzielczym w Limanowej rozpoczął w 1972r. i od pięćdziesięciu lat kształtuje obraz bankowości spółdzielczej i wspiera limanowski Bank swoim doświadczeniem i wiedzą. Od 1978 roku do dnia obecnego sprawuje funkcję Prezesa Zarządu Banku.