Zaloguj się

W Polsce funkcjonują 550 Banki Spółdzielcze. Większość z nich – w tym Bank Spółdzielczy w Limanowej – zrzeszona jest z Bankiem Polskiej Spółdzielczości, tworząc Grupę BPS.

Banki Spółdzielcze z Grupy BPS obsługują klientów indywidualnych, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz jednostki samorządu terytorialnego. Oferują produkty i usługi finansowe dostosowane do potrzeb lokalnych społeczności, w których działają.