Zaloguj się

Z inicjatywy Zarządu oraz Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Limanowej wręczono odznaczenia osobom, które szczególnie przyczyniły się do rozwoju bankowości spółdzielczej oraz od lat kształtują obraz Banku i wspierają go swoim doświadczeniem i wiedzą.

Bank Spółdzielczy w Limanowej 8 września 2022 roku świętował 145-lecie prowadzonej działalności. Uroczystość była okazją do wręczenia odznaczeń dla członków Rady Nadzorczej oraz Pracowników Banku. 

Kapituła Krajowego Związku Banków Spółdzielczych przyznała:
Złoty Medal za Zasługi dla Bankowości Spółdzielczej im. Franciszka Stefczyka dla:
 • Małgorzaty Czech
 • Danuty Niedojad
 • Heleny Piechówki
 • Danuty Smoleń
 • Elżbiety Wilczek
 • Janiny Wojnarowskiej
 • Stanisławy Wróbel


 
Srebrny Medal za Zasługi dla Bankowości Spółdzielczej im. Franciszka Stefczyka dla:
 • Anety Bujak
 • Beaty Bukowiec
 • Beaty Drożdż
 • Grażyny Dudek
 • Doroty Dudzik
 • Elżbiety Król
 • Danuty Kurek
 • Elżbiety Małuchy
 • Adlony Marciniec
 • Małgorzaty Matras
 • Anny Mąka
 • Agnieszki Mól
 • Doroty Okręglak Pławeckiej
 • Anny Panasiewicz
 • Moniki Pociechy
 • Anny Smoleń
 • Anny Smoter
 • Anety Wojak
 • Edyty Wyżyckiej



Odznaczenia wręczyli Przewodniczący Kapituły Odznaczeń Krajowego Związku Banków Spółdzielczych Jan Grzesiek oraz Zarząd Banku Spółdzielczego w Limanowej. 


Dodatkowo Kapituła Odznaczeń Banku Polskiej Spółdzielczości przyznała:
Złote Odznaczenie „Za zasługi dla polskiej bankowości spółdzielczej” dla:
 • Józefa Oleksego
 • Stanisława Rząsy
 • Edwarda Smolenia
 • Barbary Matlęgi
 • Tadeusza Dudki
 • Katarzyny Boroń
 • Edyty Dudzik
 • Danuty Grzegorzek
 • Marcina Kozdronia
 • Marii Lis
 • Ewy Michury
 • Mirosławy Morajko
 • Joanny Moskal
 • Piotra Orła
 • Marioli Pierzga
 • Marii Pławeckiej-Krzyżak
 • Ewy Puch 
 • Łucji Rosiek
 • Zofii Szewczyk
 • Andrzeja Walasika
 • Dariusza Waligóry
 • Elżbiety Wąchały
 • Wacława Wiewióry
 • Sabiny Załupskiej



Odznaczenia wręczyli Wiceprezes Banku Polskiej Spółdzielczości Krzysztof Kokot i Zarząd Banku Spółdzielczego w Limanowej.