Zaloguj się

Informujemy, że wnioski o zawieszenie spłat rat kredytu lub odnowienie kredytu, w związku z zagrożeniem epidemicznym wywołanym wirusem SARS-CoV-2, można złożyć za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

Bank Spółdzielczy w Limanowej, troszcząc się o zdrowie Klientów i Pracowników oraz uwzględniając konieczność podjęcia działań ograniczających rozprzestrzenianie się koronawirusa, zachęca do zdalnego kontaktu, bez konieczności wizyty w placówce bankowej. Dlatego też uruchomił możliwość składania wniosków o zawieszenie spłat rat kredytu zarówno dla klientów indywidualnych, jak i o odroczenia w spłacie i odnowienia kredytów dla klientów instytucjonalnych, za pośrednictwem bankowości elektronicznej.
 

Jak złożyć wniosek?

 

Klient indywidulany


Z zawieszenia spłaty rat kapitałowo-odsetkowych, kapitałowych lub odsetkowych na okres nie dłuższy niż 3 miesiące (od 1 do 3 rat), mogą skorzystać Kredytobiorcy, którzy uzasadnią konieczność zawieszenia spłaty kredytu pogorszeniem swojej sytuacji finansowej spowodowanej pandemią koronawirusa.

Zawieszenie rat dotyczy:   
 • uniwersalnego kredytu hipotecznego
 • kredytu mieszkaniowego DOM
 • kredytu gotówkowego Bezpieczna Gotówka
 • kredytu gotówkowego okolicznościowego
 • kredytu konsolidacyjnego
 • kredytu EKOlogicznego

PAMIĘTAJ!  Decyzję o zawieszeniu spłat trzeba dobrze przemyśleć, gdyż po okresie zawieszenia Twoje raty mogą być wyższe bądź łączne koszty finansowania mogą wzrosnąć.


Szczegółowe informacje dostępne na:  Zawieszenie spłat rat kredytu dla osób prywatnych


 
Klient instytucjonalny
 • ma możliwość złożyć wniosek o odroczenie w spłacie rat kredytu lub odnowienie kredytu za pośrednictwem bankowości elektronicznej eBankNet lub eCorpoNet:
   


Klientom, którzy mają przejściowe trudności z wywiązywaniem się z regulowania zobowiązań wobec naszego Banku, a które wynikają z negatywnego wpływu rozprzestrzeniającego się koronawirusa SARS-CoV-2, udostępniamy rozwiązania pozwalające na: odroczeniu rat kredytu lub odnowieniu okresu kredytowania.

Z możliwości odroczenia w spłacie kredytu, nawet do 6 miesięcy, mogą skorzystać mikro, mali i średni przedsiębiorcy oraz rolnicy. Dotyczy to kredytów:
 • w rachunku bieżącym,
 • rewolwingowych,        
 • inwestycyjnych,
 • preferencyjnych,
 • pomostowych,
 • kredytowej linii hipotecznej
 • kredytów o charakterze obrotowym, w tym objętych procedurą ratalnej spłaty.

Klientom, którzy posiadają kredyt obrotowy (głównie odnawialny), którego termin spłaty przypada w okresie od marca do czerwca 2020r., proponujemy odnowienie kredytu na maksymalnie uproszczonych zasadach na okres 6 miesięcy.


Szczegółowe informacje dostępne na:  Zawieszenie spłaty rat lub odnowienie kredytu dla klientów instytucjonalnych