Zaloguj się

SKO Zalesie

20  listopada uczniowie klasy V wraz z wychowawcą i opiekunem SKO odbyli "wizytę" w Oddziale Banku w Kamienicy.

Dzięki pracownikom banku uczniowie poznali  organizację pracy w Banku. Dowiedzieli się m.in. jak działa bankomat i w jaki sposób bezpiecznie korzystać z tego urządzenia. Pani kasjerka zademonstrowała nam jak rozpoznawać fałszywe pieniądze. Oglądaliśmy także wzorniki monet i banknotów z całego świata. Byliśmy w skarbcu. Następnie spotkaliśmy  się z panem dyrektorem Banku, który chętnie odpowiadał  na  nasze niezliczone pytania i wręczył nam pamiątkowe upominki.
Dzięki tej wycieczce i spotkaniu z pracownikami Banku, członkowie SKO z naszej szkoły znacznie poszerzyli swoją wiedzę na temat bankowości oraz utwierdzili się w nawyku świadomego oszczędzania.
Z tego miejsca pragniemy gorąco podziękować Panu Dyrektorowi i wszystkim pracownikom Banku w Kamienicy, za  miłe przyjęcie i poświecony dla nas czas.

Opiekun SKO: J.Ziębowicz