Zaloguj się

24 marca uczniowie klasy siódmej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kamienicy z opiekunem Janem Chlipałą odwiedzili placówkę Banku Spółdzielczego w Limanowej Oddział w Kamienicy. Młodzież spotkała się z pracownikami Banku, którzy opowiedzieli im o swojej pracy.

Elżbieta Wąchała – Zastępca Dyrektora Oddziału, przybliżyła zagadnienia z zakresu bankowości, omówiła zasady funkcjonowania banku oraz predyspozycje jakie są potrzebne do pracy na konkretnych stanowiskach. Pracownik Katarzyna Miśkowicz przedstawiła zakres oferowanych przez Bank usług oraz jak bezpiecznie korzystać z produktów bankowych. 

Podczas wizyty uczniowie zwiedzili Oddział Banku i z bliska mogli przyjrzeć się pracy osób pełniących różne funkcje w banku. 

Młodzież z zaciekawieniem słuchała i chętnie zadawała pytania. Pełni wrażeń, z upominkami i uśmiechami na twarzy, opuścili Bank.

Dziękujemy uczniom i opiekunowi za odwiedziny i zapraszamy ponownie.