Zaloguj się

Tradycją jest, że Zarząd Banku z radością wita pracownice, które wracają po urlopie macierzyńskim.

„Cieszymy się, że wróciła Pani do pracy i ponownie zasiliła szeregi naszego zespołu bankowego” – takimi słowami witał Prezes Adam Dudek - Joannę Puto, składając jej jednocześnie gratulacje z okazji narodzin syna.
 
Witamy i życzymy satysfakcji z powrotu do pracy.