Zaloguj się

SKO Zalesie

21 marca zorganizowaliśmy WIOSENNĄ LOTERIĘ FANTOWĄ. Każdy los wygrywał i kosztował tylko 2 zł.


Cele loterii:
1.Rozwijanie przedsiębiorczości i umiejętności pozyskiwania pieniędzy, 2.Kształtowanie postawy: „pracuję nie tylko dla siebie”,
3.Doskonalenie umiejętności pracy zespołowej oraz odpowiedzialności za rzetelne wykonanie powierzonego zadania.
Do loterii przygotowywaliśmy się prawie dwa tygodnie. Trzeba było określić plan pracy, przydzielić zakres zadań, wykonać losy, przeliczyć fanty, zrobić dekorację, zachęcić uczniów do udziału w loterii itp., a wszystko po to, aby nasze przedsięwzięcie  było "UDANE". Tak też się stało. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu uczniów i rodziców, w ciągu dwóch godzin sprzedaliśmy 216 losów.
Zyskaliśmy przy tym dużo zabawy i radości!
Fanty otrzymaliśmy częściowo od Banku Spółdzielczego w Limanowej  oraz zakupiliśmy  z funduszy SKO.


Dochód z loterii przekazany będzie  Samorządowi Uczniowskiemu z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczniów biorących udział w wiosennych konkursach.

Opieku SKO: Janina Ziębowicz