Zaloguj się

Ważne zaktualizowane informacje w sprawie winiet drogowych.

Zgodnie z treścią art. 6.2 ustawy z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw /Dz. U z 2008 r. Nr 218 poz. 1391/
"Sprzedaż kart opłat za przejazd pojazdu samochodowego po drogach krajowych prowadzi się nie dłużej niż:

Karty opłaty za przejazd pojazdu samochodowego po drogach krajowych zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane, jednak nie dłużej niż do dnia 30.06.2011 r.