Zaloguj się

Sukces uczniów oszczędzających pod patronatem Banku Spółdzielczego w Limanowej.

Wśród finalistów VI edycji Programu TalentowiSKO Banków Spółdzielczych Grupy BPS znaleźli się uczniowie Zespołu Palcówek Oświatowych im. Katarzyny Smreczyńskiej w Koninie, których opiekunem jest Elżbieta Banach.

Szkoła w Koninie, była bezkonkurencyjna. Komisje Regionalne z ponad 200 szkół wyłoniły laureatów na etapie regionalnym, następnie Komisja Krajowa wyłoniła, spośród nich, zwycięzców na szczeblu centralnym. W Komisjach zasiadali przedstawiciele Kuratoriów Oświaty, Krajowej Rady Spółdzielczej, Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Banków Spółdzielczych z Grupy BPS oraz Banku BPS.

Miło nam poinformować, że uczniowie Zespołu Placówek Oświatowych w Koninie zostali ocenieni bardzo wysoko, zajmując I miejsce, zarówno na szczeblu regionalnym jak i krajowym, w konkursie „Spółdzielnia dobrych serc”, gdzie zadaniem było zorganizować zbiórkę pieniędzy na ważny społecznie cel.

Film z realizacji zadania, który został przygotowany przez uczniów, skradł serce całej Komisji. Gratujemy!
Program TalentowiSKO powstał w 2013 r. Rozwija ideę Szkolnych Kas Oszczędności prowadzonych przez Banki Spółdzielcze. Uczy systematycznego oszczędzania, gospodarowania finansami, pokazuje pozytywne wzorce przedsiębiorczych postaw.