Zaloguj się

Stawki WIBOR/WIBID obowiązujące we wrześniu 2021 r.

Informujemy, że stawki WIBOR/WIBID  we wrześniu 2021 r. będą obowiązywały na poziomie:
  • WIBOR 1M - 0,18%
  • WIBID 1M - 0%
  • WIBOR 3M w III kw. 2021 r. - 0,21%.