Zaloguj się

STAWKI WIBOR/WIBID OBOWIĄZUJĄCE W GRUDNIU 2012r.

Informujemy, że w miesiącu grudniu 2012 r. WIBOR / WIBID 1M wyliczany do 24-go wynosić będzie:

WIBOR 1M - 4,69%     WIBID 1M - 4,49%