Zaloguj się

Stawki WIBOR/WIBID obowiązujące w styczniu 2020 r.

Informujemy, że stawki WIBOR/WIBID w  styczniu 2020 r. będą obowiązywały na poziomie:

  • WIBOR 1M - 1,63%
  • WIBID 1M - 1,43%
  • WIBOR 3M - 1,70%.