Zaloguj się

Stawki WIBOR/WIBID obowiązujące w marcu 2018r.

Informujemy, że stawki WIBOR/WIBID w marcu 2018r. będą obowiązywały na poziomie:

•WIBOR 1M - 1,65%

•WIBID 1M - 1,45%

•WIBOR 3M - 1,72%