Zaloguj się

Stawki WIBOR/WIBID obowiązujące w grudniu 2020 r.

Informujemy, że stawki WIBOR/WIBID  w grudniu 2020 r. będą obowiązywały na poziomie:
  • WIBOR 1M - 0,20%
  • WIBID 1M - 0%
  • WIBOR 3M w IV kw. 2020 r. - 0,23%.