Zaloguj się

Stawki WIBOR/WIBID obowiązujące w grudniu 2019r.

Informujemy, że stawki WIBOR/WIBID w  grudniu 2019 r. będą obowiązywały na poziomie:

  • WIBOR 1M - 1,63%
  • WIBID 1M - 1,43%
  • WIBOR 3M w IV Q 2019r. - 1,72%.