Zaloguj się

Stawki WIBOR/WIBID obowiazujące w styczniu 2013

Stawka WIBOR / WIBID 1M wyliczana jako średnia z 30 (31) dziennych stawek WIBOR/WIBID 1M wynosić będzie w miesiącu styczniu :   WIBOR 1M - 4,40%        WIBID 1M - 4,20%.

Natomiast stawka WIBOR 3M wyliczna jako średnia z miesiąca grudnia obowiążująca w I kwartale 2013r. wynosić będzie 4,27%.