Zaloguj się

STAWKI WIBOR/WIBID OBOWIĄZUJĄCE W LISTOPADZIE 2012r.

Informujemy, że w miesiącu listopadzie WIBOR / WIBID 1M wyliczany do 24-go wynosić będzie:

WIBOR 1M - 4,85%     WIBID 1M - 4,65%