Zaloguj się

STAWKI WIBOR/WIBID OBOWIĄZUJĄCE W SIERPNIU 2012r.

Informujemy, że WIBOR/WIBID 1M wyliczany jako średnia z 30 (31) dziennych stawek WIBOR/WIBID 1M do 24-go danego miesiąca wynosić będzie w miesiącu sierpniu:   WIBOR 1M - 4,91%    WIBID 1M - 4,71%