Zaloguj się

14 czerwca 2019 r. w centrali Banku odbyło się uroczyste zakończenie akcji SKO – edycja 2018/2019 oraz finał konkursu „Warto oszczędzać w SKO w Banku Spółdzielczym w Limanowej”. W spotkaniu udział wzięli laureaci Konkursu oraz ich opiekunowie, a także Zarząd Banku Spółdzielczego w Limanowej w osobach: Adam Dudek – Prezes Zarządu, Stanisław Paluch – Wiceprezes Zarządu, Waldemar Żurek - Wiceprezes Zarządu.

„Dziękujemy Dyrektorom Szkół i Opiekunom SKO oraz oszczędzającym uczniom za aktywne uczestnictwo w procesie edukacji ekonomicznej prowadzonym przez nasz Bank. Dzięki Państwa ciężkiej pracy i zaangażowaniu jesteśmy w stanie przygotować młode pokolenie do świadomego działania na rynku finansowym w przyszłości i racjonalnego posługiwania się pieniądzem” - tymi słowami Prezes Zarządu Banku Adam Dudek pogratulował zwycięzcom i podziękował za zaufanie, którym obdarzyli Bank Spółdzielczy w Limanowej.
 


W bieżącym roku szkolnym edukacyjna istota Szkolnych Kas Oszczędności (SKO) była inspiracją do dalszego rozszerzania i popularyzacji oszczędzania w szkołach. Działania skoncentrowane były wokół  motywowania i rozwijania uczniowskich talentów. Oszczędzanie w SKO jest doskonałym sposobem na realizację marzeń i może ponadto wyzwolić potencjał artystyczny. Najlepszym tego dowodem jest finalny efekt konkursu zainicjowanego przez Bank pn. „Warto oszczędzać w SKO w Banku Spółdzielczym w Limanowej”. Konkurs był prowadzony w trzech kategoriach: dla uczniów aktywnie oszczędzających, uczniów, którzy wykonali projekt karty płatniczej z logo Banku oraz dla Szkół.W tym roku dokonano zmiany konwencji bankowego konkursu i dla uczniów aktywnie oszczędzających w SKO wydawane były nagrody przez cały rok szkolny. W październiku 2018r. uczniowie otrzymali specjalne książeczki z Banku, gdzie za wpłatę określonej kwoty oszczędności otrzymywali pieczątkę z wizerunkiem skarbonki. Po uzupełnieniu książeczki uzyskiwali nagrody gwarantowane w postaci: świnek skarbonek, bidonów sportowych oraz podróżnych gier planszowych. W taki oto sposób do uczniów trafiło 1 244 nagród. Dodatkowo Bank wspierał konkursy szkolne i międzyklasowe organizowane przez Opiekunów SKO w poszczególnych szkołach.

W kategorii dla uczniów-autorów projektów karty płatniczej z logo Banku, spośród nadesłanych do Banku prac, wyłoniono 21 laureatów. Komisja konkursowa  oceniała nowatorski pomysł, samodzielność wykonania i zgodność pracy z tematyką. Kreatywność i wysoka jakość z jaką zostały wykonane prace konkursowe przez dzieci, przerosła najśmielsze oczekiwania organizatora. Nagrody w postaci głośników JBL, oraz wyróżnienia w formie power banków i zestawów artystycznych trafiły do:W roku szkolnym 2018/2019 z Bankiem oszczędzało 2 900 dzieci z 48 szkół podstawowych i gimnazjów. Dzięki zaangażowaniu Dyrektorów Szkół i Opiekunów SKO był to czas wytężonej pracy. Wybór zwycięskich szkół uzależniony był od oceny uzyskanej przez szkoły, wg. określonych kryteriów; głównie wyników działalności SKO oraz udziału członków SKO w popularyzacji oszczędzania. Tak więc, za całokształt działań:

 
  • Nagrodę główną w wysokości 1.000 zł otrzymała Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Szyku, 
  • Nagrodę drugiego stopnia w wysokości 700 zł zdobyła Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Zalesiu 
  • Nagrodę trzeciego stopnia, w wysokości 400 zł, trafiła do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Laskowej.
     


 
  • Odznakę „Najdynamiczniejsza  Szkoła  SKO” oraz nagrodę w wysokości 300 zł otrzymał Zespół Placówek Oświatowych im. Katarzyny Smreczyńskiej w Koninie.
SERDECZNIE GRATULUJEMY!

10 lat temu Bank Spółdzielczy w Limanowej rewitalizował program Szkolnych Kas Oszczędności (SKO) włączając się aktywnie w proces edukacji ekonomicznej młodego pokolenia. Racjonalne zarządzanie własnymi środkami jest jedną z podstawowych umiejętności, jaką powinny posiąść dzieci, aby w przyszłości stać się świadomymi uczestnikami ryku finansowego i klientami banku. Program SKO jest to unikalna inicjatywa wdrażająca dzieci i młodzież w tajniki ekonomii i kształtująca postawy przedsiębiorczości.