Zaloguj się

7 czerwca 2021 r. w centrali Banku odbyło się uroczyste zakończenie akcji SKO – edycja 2020/2021 oraz finał konkursu „Warto oszczędzać w SKO w Banku Spółdzielczym w Limanowej”.

Spotkanie otwarła Sabina Załupska, Kierownik Zespołu Produktów Bankowych i Marketingu, która przywitała zgromadzonych na uroczystości, tj. Laureatów Konkursu oraz ich Opiekunów, a także przedstawicieli Banku w osobach: Adam Dudek – Prezes Zarządu, Waldemar Żurek - Wiceprezes Zarządu oraz Zofia Szewczyk – Dyrektor Handlowy Banku.

„Bardzo nam miło, że zarówno uczniowie jaki i nauczyciele, aktywnie odpowiedzieli na zaproszenie udziału w konkursie, którego celem jest edukacja finansowa dzieci i młodzieży oraz popularyzacja oszczędzania. Dziękujemy Opiekunom SKO za zaangażowanie i uczestnictwo w procesie edukacji ekonomicznej młodego pokolenia, co w warunkach pandemii bywa niejednokrotnie trudne. Bez Waszej pomocy i inicjatywny, nie udałoby się zrealizować konkursu, który jak widać po dostarczonych do Banku pracach, jest doskonałym sposobem na realizację marzeń i może wyzwolić potencjał artystyczny. Uczniom dziękujemy za piękne prace. Wasze wyobrażenie Banku i oczekiwań, które powinien spełniać, jest dla nas zarządzających tą instytucją sygnałem, w którym kierunku podążać. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem Waszych prac”- tymi słowami Prezes Zarządu Banku Adam Dudek pogratulował zwycięzcom i podziękował za zaufanie, którym obdarzyli Bank Spółdzielczy w Limanowej.

W roku szkolnym 2020/2021 oprócz popularyzacji oszczędzania i działalności SKO w szkołach, działania skoncentrowane były wokół rozwijania talentów dzieci i młodzieży. Dlatego też przedmiotem konkursu, zainicjowanego przez Bank, było dla dzieci młodszych z klas od 0 do 3 wykonanie plakatu o tematyce "Bank moich marzeń" , a dla dzieci starszych z klas od 4 do 8 gry planszowej o oszczędzaniu. Komisja konkursowa spośród 138 prac plastycznych zgłoszonych do Konkursu oraz 38 gier planszowych, wybrała po 5 laureatów z każdej kategorii.  Przy ocenie prac brała pod uwagę: zgodność pracy z tematyką konkursu, technikę i estetykę wykonania pracy konkursowej, kreatywność, oryginalność i nowatorski pomysł oraz samodzielność wykonania pracy. Nagrody w postaci hulajnogi otrzymali:
 

Nagrody

 
PLAKAT BANK MOICH MARZEŃ
Lp. Imię i Nazwisko Szkoła
1 Kacper Bulanda Szkoła Podstawowa im. Józefa Marka w Tymbarku
2 Natalia Grucel Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Szyku
3 Aneta Pietrakiewicz Szkoła Podstawowa im. Królowej Korony Polskiej w Kłodnem
4 Otylia Tokarczyk Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Jastrzębiu
5 Damian Sadkiewicz Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Szyku
 
GRA PLANSZOWA O OSZCZĘDZANIU
Lp. Imię i Nazwisko Szkoła
1 Jakub Fryzowicz Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Wysokiem
2 Konrad Trzópek Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Stróży
3 Emilia Hasior Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Wysokiem
4 Zuzanna Staśko Szkoła Podstawowa im. Józefa Marka w Tymbarku
5 Emilia Majerczyk Zespół Placówek Oświatowych im. K.Smreczyńskiej w Koninie


Dodatkowo ze względu na bardzo wysoki poziom prac, Komisja konkursowa przyznała 18 wyróżnień w pierwszej kategorii i 11 wyróżnień w drugiej kategorii. Serdecznie gratulujemy i poniżej prezentujemy listę nagrodzonych.
 

Wyróżnienia

 
PLAKAT BANK MOICH MARZEŃ
Lp. Imię i Nazwisko Szkoła
1 Julia Zelek Zespół Szkolno - Przedszkolny w Laskowej
2 Amelia Ruchałowska Szkoła Podstawowa im. Królowej Korony Polskiej w Kłodnem
3 Maja Sobczyk Zespół Szkolno - Przedszkolny w Laskowej
4 Zuzanna Zbyrowska Zespół Szkolno - Przedszkolny w Laskowej
5 Anita Sara Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Wilkowisku
6 Aleksandra Orzeł Zespół Szkolno - Przedszkolny w Laskowej
7 Wiktor Czepiel Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Szyku
8 Magdalena Jelonek Zespół Szkolno - Przedszkolny w Laskowej
9 Anna Jajeśnica Zespół Szkolno - Przedszkolny w Laskowej
10 Xavier Setlak Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Jastrzębiu
11 Emilia Sławęta Zespół Szkolno - Przedszkolny w Laskowej
12 Zofia Ptaszek Szkoła Podstawowa im. Józefa Marka w Tymbarku
13 Anna Woźniak Zespół Placówek Oświatowych im. K. Smreczyńskiej w Koninie
14 Maksymilian Pajor Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Sechnej
15 Paweł Wątor Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Henryka Dąbrowskiego w Słopnicach
16 Milena Hasior Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Wysokiem
17 Lena Krajewska Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niskowej
18 Laura Mamcarz Szkoła Podstawowa im. Królowej Korony Polskiej w Kłodnem
 
GRA PLANSZOWA O OSZCZĘDZANIU
Lp. Imię i Nazwisko Szkoła
1 Stanisław Zapała Zespół Placówek Oświatowych im. K. Smreczyńskiej w Koninie
2 Justyna Gacal Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Stróży
3 Bartłomiej Pajor Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Sechnej
4 Edyta Orzeł Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Sechnej
5 Klaudia Kotlarz Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Wysokiem
6 Julia Augustyn Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Sechnej
7 Sebastian Bołoz Szkoła Podstawowa w Młynnem
8 Dorota Tokarz Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Jastrzębiu
9 Julia Piwowar Szkoła Podstawowa im. Królowej Korony Polskiej w Kłodnem
10 Oskar Matras Szkoła Podstawowa w Młynnem
11 Julia Nowak Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Stróży

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów, kreatywności oraz spełnienia marzeń.

Warto zaznaczyć, że uczniowie aktywnie oszczędzający przez cały rok szkolny otrzymywali nagrody gwarantowane w postaci: świnek skarbonek, skakanek, domków z karteczkami, zestawów paletek, toreb sportowych, zestawów do badmintona oraz power banków. Dodatkowo Bank wspierał konkursy szkolne i międzyklasowe, organizowane przez Opiekunów SKO .
 


Szkolne Kasy Oszczędności

Bank Spółdzielczy w Limanowej rewitalizował program Szkolnych Kas Oszczędności (SKO) włączając się aktywnie w proces edukacji ekonomicznej młodego pokolenia. Racjonalne zarządzanie własnymi środkami jest jedną z podstawowych umiejętności, jaką powinny posiąść dzieci, aby w przyszłości stać się świadomymi uczestnikami ryku finansowego i klientami banku. Program SKO jest to unikalna inicjatywa wdrażająca dzieci i młodzież w tajniki ekonomii i kształtująca postawy przedsiębiorczości.

Więcej https://www.bs.limanowa.pl/sko