Zaloguj się

30 listopada 2022 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Szczyrzycu odbyło się spotkanie promujące działalność Szkolnej Kasy Oszczędności.

Prelekcje z zakresu oszczędzania i bezpieczeństwa, które odbyły się w kilku grupach, przeprowadziły Aleksandra Górska – Dyrektor Oddziału w Szczyrzycu i Sabina Załupska - Kierownik Zespołu Produktów Bankowych i Marketingu. Przybliżając ideę SKO zachęciły uczniów do oszczędzania i wskazały jakie korzyści się z tym wiążą.
Szkolne Kasy Oszczędności proponowane przez Bank Spółdzielczy w Limanowej to oferta, która uczy dzieci i młodzież mądrego dysponowania pieniędzmi oraz postawy przedsiębiorczości. Uczniowie mogli zapoznać się również z kwestiami ekologii oraz bezpieczeństwa w bankowości, które są również tematami przewodnimi w tegorocznym konkursie „Warto oszczędzać w SKO w Banku Spółdzielczym w Limanowej".

Dużym zainteresowaniem cieszył się konkurs zamykający każde spotkanie. Dzieci w doskonały sposób wykazały się nowo nabytą wiedzę, a poszerzyć ją mogą poprzez materiały edukacyjne dostępne na stronie Banku.

Spotkanie było ciekawym doświadczeniem i przyczyni się do podejmowania w przyszłości przez młodzież przemyślanych decyzji oraz świadomego, a przede wszystkim bezpiecznego korzystania z produktów bankowych.
 
Dziękujemy Dyrekcji Szkoły i Opiekunom SKO za miłe spotkanie i możliwość przeprowadzenia prelekcji.