Zaloguj się

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Męcinie

W Szkole Podstawowej nr 2 w Męcinie odbyły się warsztaty, które prowadziła p. Lidia Bugajska. Tematyka spotkania dotyczyła historii pieniędzy i bankowości. Uczniowie z zaciekawieniem słuchali wykładu. Opłaciło się to, bo na zakończenie spotkania p. Lidia przeprowadziła krótki konkurs wiedzy. Uczniowie, którzy najszybciej się zgłaszali i udzielali poprawnej odpowiedzi, zostali nagrodzeni upominkiem. Na zakończenie spotkania p. Lidia Bugajska dokonała wyboru najciekawszych prac plastycznych na temat „Moje wymarzone pieniądze”. Autorami w/w prac byli uczniowie klas 1-3.

 

Opiekun SKO: K. Pociecha