Zaloguj się

SKO Zalesie

5 lutego 2015 roku, w naszej szkole odbyły się warsztaty ceramiczne pod kierunkiem artysty rzeźbiarza Pani Elżbiety Zbrożek  z Szyku.
W tych atrakcyjnych zajęciach wzięło udział 30 uczniów z klas od I do VI.
Pierwszym etapem, który miał miejsce w grudniu, było wykonanie Projektu monety w dowolnej technice plastycznej. Dzieci wykazały się tutaj swoimi pomysłami z użyciem  masy solnej, kredek ołówka a nawet grafiki komputerowej. Następny etap działań artystycznych to wykonanie projektów z gliny. Na wstępie spotkania Pani Elżbieta Wąchała, przedstawicielka oddziału Banku Spółdzielczego w Kamienicy, przeprowadziła z dziećmi  rozmowę na temat funkcjonowania Banku, jego ważnej roli w życiu każdego człowieka oraz o tym, że warto i należy oszczędzać.

Pod czujnym okiem Pani artystki Elżbiety  Zbrożek,  uczniowie  z zaangażowaniem poznawali  tajniki  pracy ceramicznej, rozwijali wyobraźnię, zdolności manualne, a także ekspresję plastyczną. Zajęcia były formą kreatywnej zabawy i twórczego spędzania czasu.
W wyniku zajęć powstały prawdziwe arcydzieła, które można oglądać na wystawie szkolnej.
 
Opiekun SKO: Janina Ziębowicz