Zaloguj się

„OSZCZĘDZANIE W SKO PROCENTUJE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM”.

W czasie  ferii zimowych w naszej szkole odbyły się warsztaty artystyczne.

Warsztaty prowadziła p. Dorota Kapera.

Warsztaty były doskonałą formą spędzania wolnego czasu. Kształtowały wyobraźnię i wrażenia estetyczne, rozwijały kreatywność, zdolności manualne oraz pracę w grupie.

Uczniowie mieli okazję  odkrywania swoich talentów i zdolności.

Szukali również odpowiedzi na pytania:

Co oszczędzamy?

W jaki sposób możemy oszczędzać

Po co mamy oszczędzać

Jaki jest cel oszczędzania?

Co dzięki niemu zyskujemy?

Uczyli się:

- odpowiedzialnego i mądrego dysponowania pieniędzmi,

- pozytywnego spojrzenia na oszczędzanie,

- przedsiębiorczego zdobywania środków finansowych na SKO,

- przeznaczania pieniędzy na konkretny cel,

- racjonalnego i systematycznego zarządzania finansami,

- zasad funkcjonowania instytucji bankowej i rachunku bankowego.

 

Taka wiedza i umiejętności zdobyte przez uczniów w dzieciństwie będą procentować w ich dorosłym życiu.

Na zakończenie zajęć członkowie SKO wykonali gazetkę ścienną na której umieścili swoje karty pracy i prace plastyczne wykonane podczas zajęć.