Zaloguj się

SKO Tymbark

16 II 2015 roku w naszej szkole odbyły się warsztaty ceramiczne dla uczniów, którzy brali udział w konkursie plastycznym „Moja moneta”. Warsztaty prowadziła rzeźbiarka z Szyku- p. Elżbieta Zając- Zbrożek. Zadaniem uczestników było wykonanie płaskorzeźby z gliny przedstawiającej wybrane marzenie, które można spełnić dzięki oszczędzaniu w SKO. Dzieci z zaangażowaniem wykonywały swoje prace. Wszystkie były oryginalne i ciekawe. Zajęcia swoją obecnością zaszczyciła p. Edyta Dudzik- pracownik Banku Spółdzielczego w Limanowej. Krótko opowiedziała uczestnikom o działalności Banku oraz korzyściach wynikających z oszczędzania.
                                                        

Opiekunowie SKO: Maria Mamak i Paulina Kowalczyk