Zaloguj się

Narodowy Bank Polski i Komisja Nadzoru Finansowego prowadzą kampanię informacyjną ostrzegającą przed ryzykiem związanym z inwestowaniem w „waluty” wirtualne.

„Waluty” wirtualne nie są emitowane ani gwarantowane przez NBP, nie są prawnym środkiem płatniczym ani walutą, nie mogą być wykorzystywane do regulowania należności podatkowych, a środki utrzymywane w kryptowalutach nie są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG), gdyż nie są depozytami bankowymi.

Obrót „walutami” wirtualnymi generuje szereg trudnych do oceny ryzyk finansowych, prawnych i innych. Rynek „walut” wirtualnych nie jest uregulowany, co oznacza, że podmioty dokonujące obrotu tego typu „walutą” nie są objęte nadzorem KNF.

Zapraszamy do zapoznania się ze wspólnym stanowiskiem Komisji Nadzoru Finansowego oraz Narodowego Banku Polskiego ostrzegającym potencjalnych użytkowników przez ryzykiem związanym z wirtualnymi „walutami”: uwazajnakryptowaluty.pl