Zaloguj się

SKO - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Męcinie

Okres Bożego Narodzenia to znakomita okazja do tego, żeby uczyć poszanowania środowiska. Opiekun SU i opiekun SKO zorganizowali konkursy na kartkę i stroik świąteczny. Oprócz dyplomów laureaci konkursów otrzymali nagrody ufundowane przez Bank Spółdzielczy w Limanowej.

Opiekun SKO: Kazimiera Pociecha