Zaloguj się

Szanowni Klienci, informujemy, że w związku z ustanowieniem 12 listopada 2018 r. Świętem Narodowym i dniem wolnym od pracy, Oddziały i Placówki Banku będą tego dnia nieczynne.

Niemniej jednak, dbając o ciągłość Państwa obsługi informujemy, że niżej określone płatności będą realizowane jak w dzień roboczy, tj. w normalnym trybie operacyjnym:
  • rozliczenia międzybankowe w złotych ELIXIR i  SORBNET,
  • realizacja przekazów w obrocie dewizowym,
  • płatności natychmiastowe Bluemedia,
  • rozliczenia kartowe.
Oznacza to, że obciążenia i uznania rachunków z tytułu złożonych przelewów, poleceń zapłaty oraz innych rozliczeń bezgotówkowych, w tym spłaty kredytów, będą realizowane jak w każdym dniu roboczym.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Limanowej