Zaloguj się

Rusza kolejna – ósma już – edycja Programu TalentowiSKO Banków Spółdzielczych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Jest to inicjatywa realizowana przez Zrzeszenie BPS w zakresie wsparcia edukacji finansowej prowadzonej w szkołach w całej Polsce.

TalentowiSKO jest rozwinięciem znanego od dawna programu Szkolnych Kas Oszczędnościowych (SKO). Ideą Programu TalentowiSKO jest wspieranie talentów dzieci i młodzieży, gdyż odkrywanie oraz realizowanie pasji daje nie tylko poczucie radości i satysfakcji, ale także uczy młodego człowieka zaangażowania, cierpliwości i pokory. Zdobywanie nowych umiejętności oraz poszerzanie wiedzy i horyzontów myślowych oznacza dla młodego pokolenia lepszy start w przyszłość.

Celem Programu jest uświadamianie dzieciom i młodzieży, że warto jest być przedsiębiorczym, czyli pomysłowym, obrotnym i zaradnym życiowo. Cechy te z pewnością będą procentować w życiu dorosłym przy podejmowaniu ważnych decyzji dotyczących kształcenia, wyboru pracy, wynajmu bądź zakupu mieszkania, założenia konta w banku itp.

– Program TalentowiSKO rozwija w uczniach talenty, a także uczy odpowiedzialności i funkcjonowania w społeczeństwie – mówi Agnieszka Chrobot z Zespołu Komunikacji Banku BPS, zrzeszającego Banki Spółdzielcze. – Dla nauczycieli to konkretne wsparcie w postaci scenariuszy zajęć, wzbogaconych o karty pracy dla uczniów oraz linki do materiałów pomocniczych dostępnych online. Dzięki temu nauczyciel może wykorzystać środki audiowizualne, prezentacje czy filmiki instruktażowe. Scenariusze pomyślane zostały tak, aby uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych w trakcie zajęć mieli okazję podzielić się swoimi doświadczeniami oraz by zdobyte umiejętności i wiedzę potrafili zastosować w praktyce i codziennym życiu.

Materiały edukacyjne na rok szkolny 2020/2021 są zgodne z podstawą programową nauczania ogólnego. Szkoły uczestniczące w Programie mogą pobierać je ze strony www.talentowisko.pl. Ponadto za pomocą bloga nauczyciele i uczniowie mają możliwość udostępniania fotorelacji dotyczących szkolnych wydarzeń, które mogą być inspiracją dla innych szkół.

W tegorocznej edycji materiały dydaktyczne nawiązują do tego, że nieodłącznym elementem promowania wiedzy finansowej jest zachęcanie uczniów do nauki matematyki. Szczególnie, że bez jej znajomości młody człowiek może w przyszłości mieć trudność w przyswajaniu informacji ekonomicznych, a także zrozumieniu praw zachodzących w przyrodzie.   

Z myślą o uczniach szkół podstawowych przygotowane zostały następujące tematy:
 • Klasy I - III: Matematyka w przyrodzie – figury geometryczne
  Uczniowie dowiadują się, że matematyka towarzyszy nam na co dzień, a figury geometryczne odnajdujemy także w przyrodzie.
 • Klasy III - VI: W świecie liczb
  Ta lekcja to zaproszenie uczniów do zapoznania się z symboliką liczb, dokonywania obliczeń na bazie magicznych kwadratów oraz ćwiczenia logicznego myślenia w oparciu o liczby pierwsze i złożone.
 • Klasy VII – VIII: Matematyczne łamigłówki
  Uczniowie mają okazję przekonać się, że zadania matematyczne mogą być także doskonałym ćwiczeniem pamięci i logicznego myślenia. W trakcie zajęć poznają różne gry powiązane z liczeniem oraz matematyką: Sudoku, rebusy z liczbą Pi oraz ciągi liczb. Analogiczne zadania często występują w testach na inteligencję.

Materiały dla uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy są coraz bliżej wejścia na rynek pracy, odnoszą się do tematu wynagrodzenia. Ich celem jest zapoznanie uczniów z mechanizmami wpływającymi na wynagrodzenie pracownika, stąd temat przewodni zajęć brzmi: Netto, brutto i całkowity koszt pracodawcy.

TalentowiSKO to nie tylko lekcje na temat oszczędzania i praktycznego zastosowania matematyki w świecie finansów. To także konkursy, w których do wygrania są atrakcyjne nagrody pieniężne.

Już 30 września zostanie ogłoszona nowa edycja konkursów:
 • „Oszczędzanie w SKO procentuje w Banku Spółdzielczym" – dla klas 1-8 szkół podstawowych,
 • „Inkubator szkolnych biznesów” – dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

Program TalentowiSKO umożliwia rozszerzenie oferty edukacyjnej, szczególnie w rejonach, gdzie dostęp do zajęć pozalekcyjnych jest ograniczony. Banki Spółdzielcze z Grupy BPS od lat wspierają i aktywnie uczestniczą w życiu swoich lokalnych społeczności. W ramach Programu pracownicy banków zapraszani są na lekcje do szkół, a dzieci i młodzież mogą przyjść do oddziału zapoznać się ze specyfiką pracy w banku. Banki spółdzielcze wspierają również wydarzenia kulturalne oraz sportowe organizowane przez szkoły.

Więcej na temat Programu TalentowiSKO na stronie www.talentowisko.pl