Zaloguj się

9 listopada odbyła się V Gala Przedsiębiorczości. Nasz Bank otrzymał nominacje do statuetki LIDER BIZNESU.

Gala Przedsiębiorczości organizowana jest przez Powiat Limanowski oraz Radę Przedsiębiorczości. Konkurs ma na celu wyłonienie firm, które osiągnęły najlepsze wyniki ekonomiczne z zachowaniem etyki biznesu. Kapituła konkursu ocenia również zaangażowanie w działalność charytatywną i tworzenie sprzyjających warunków do rozwoju zarówno przedsiębiorczości, jak i lokalnej społeczności.

Bank Spółdzielczy w Limanowej otrzymał wyróżnienie oraz nominację do statuetki „Lider Biznesu” w kategorii „Duże Przedsiębiorstwa”.

W kategorii „Inicjatywa Roku" wyróżnienie otrzymała firma CAROX Sp. j., natomiast tytuł „Mecenasa Przedsiębiorczości” otrzymali: Rafał Baniak podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki oraz Bronisław Dutka – poseł na sejm.

Honorowe statuetki "Za wkład w rozwój Powiatu Limanowskiego" otrzymali: Ewa Kierzkowska - wicemarszałek Sejmu, Waldemar Pawlak - minister gospodarki, Elżbieta Bieńkowska - minister rozwoju regionalnego, Czesława Ostrowska - podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Jerzy Miller – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Marek Nawara – marszałek Województwa Małopolskiego, Andrzej Malinowski - Prezydent Konfederacji Pracodawców Polskich, oraz Justyna Kowalczyk.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.