Zaloguj się

Ostrzegamy przed wiadomościami e-mail podszywającymi się pod Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Wskazane wiadomości mają na celu nakłonienie osoby do otwarcia zawartości z załącznika, który zawiera złośliwe oprogramowanie. Pobranie oprogramowania z przesłanego linku może grozić kradzieżą loginu i hasła do bankowości oraz utratą środków finansowych.


Bank BPS nie jest nadawcą tych wiadomości!


Przykład fałszywego emaila:

Wysyłamy potwierdzenie wysłania przelewu za pośrednictwem bankowości elektronicznej Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. na kwotę:XXXXXXXXX zł, tytuł: Zapłata faktury; nadawcą przelewu jest: XXXXXXXXX.

Załączone informacje o płatności są wydawane na życzenie naszego klienta.

Bezwzględnie przestrzegamy przed klikaniem na załączony obraz w mailu!


W przypadku tych i podobnych wiadomości nie klikaj na linki, bądź załączniki w mailu, taką wiadomość usuń! Jeżeli kliknąłeś w link bądź załącznik, należy komputer odłączyć od sieci internet i przeskanować go systemem antywirusowym z aktualną bazą wirusów.
 

Jak radzić sobie z fałszywymi wiadomościami? Zachowaj szczególną ostrożność jeśli wiadomość:

 • pochodzi od nieznanego, podejrzanego nadawcy,
 • wymaga natychmiastowego kliknięcia w załączony odnośnik,
 • zawiera prośbę o podanie loginu, hasła, kodu jednorazowego lub jakichkolwiek innych danych wrażliwych.
 

Pamiętaj:

 • nie otwieraj załączników, nie klikaj w linki w tego rodzaju e-mailach,
 • bank nigdy nie prosi o zatwierdzenie kodem SMS operacji, których nie zleciłeś,
 • w przypadku otrzymania tego rodzaju emaila usuń go i dokonaj sprawdzenia swojego komputera pod katem złośliwego oprogramowania,
 • w przypadku otwarcia załącznika lub kliknięcia w link skontaktuj się z Infolinią Banku i zablokuj dostęp do bankowości elektronicznej.
 

Jak rozpoznać e-mail wyłudzający informacje?

 • Wiele wiadomości ma niepoprawną gramatykę, interpunkcję, pisownię, czy też bak jest polskich znaków diakrytycznych, np. nie używa się „ą”, „ę” itd.
 • Sprawdź, czy mail pochodzi z organizacji, na którą powołuje się nadawca. Często adres mailowy nadawcy jest zupełnie niewiarygodny, czy też nie jest tożsamy, np. z podpisem pod treścią maila.
 • Oceń, czy wygląd i ogólna jakość e-maila może pochodzić z organizacji / firmy, od której powinna pochodzić taka wiadomość, np. użyte logotypy, stopki z danymi nadawcy itd.
 • Sprawdź, czy e-mail jest adresowany do Ciebie z imienia i nazwiska, czy odnosi się do „cenionego klienta”, „przyjaciela” lub „współpracownika”? Może to oznaczać, że nadawca tak naprawdę Cię nie zna i że jest to część oszustwa typu phishing.
 • Sprawdź, czy e-mail zawiera ukryte zagrożenie, które wymaga natychmiastowego działania? Bądź podejrzliwy w stosunku do słów typu „wyślij te dane w ciągu 24 godzin” lub „padłeś ofiarą przestępstwa, kliknij tutaj natychmiast”.
 • Spójrz na nazwę nadawcy, czy wygląda na prawdziwą, czy może tylko naśladuje kogoś, kogo znasz.
 • Jeśli wiadomość brzmi zbyt dobrze, aby mogła być prawdziwa, prawdopodobnie nie jest ona prawdziwa. Jest mało prawdopodobne, aby ktoś chciał Ci dać pieniądze lub dostęp do tajnej części Internetu.
 • Twój bank lub jakakolwiek inna instytucja nigdy nie powinna prosić Cię o podanie w wiadomości e-mail danych osobowych.
 • Urzędy administracji publicznej nigdy nie proszą Cię przy pomocy SMS, czy maili o np. uregulowanie należności podatkowych.
 • Sprawdź wszelkie polecenia lub pytania w wiadomości e-mail na przykład dzwoniąc do banku z pytaniem czy rzeczywiście wysłana została do Ciebie taka wiadomość lub wyszukaj w wyszukiwarce Google (lub podobnej) wybrane słowa użyte w wiadomości e-mail.
 • Zwracaj uwagę na linki przekazywane również między znajomymi, sprawdź czy link faktycznie prowadzi do właściwej strony. Coraz częściej przestępcy uzyskując w nielegalny sposób kontrolę nad naszymi kontami społecznościowymi podszywają się pod naszych znajomych i rodzinę.  
   
 
Śledź na bieżąco komunikaty publikowane przez Bank na stronie

BEZPIECZNE FINANSE