Zaloguj się

Przypominamy, że do 31 października br. szkoły mogą zgłaszać swój udział w konkursach w ramach programu TalentowiSKO, którego celem jest rozwijanie talentów wśród dzieci i młodzieży poprzez promowanie dobrych nawyków w zakresie oszczędzania i przedsiębiorczości.


Jeśli Wasza szkoła nie wysłała jeszcze zgłoszenia udziału w konkursie, przypomnijcie o tym wybranemu nauczycielowi, wychowawcy lub dyrektorowi. Pamiętajcie, że do wygrania są zarówno wysokie nagrody pieniężne, które wzbogacą szkolny fundusz, jak i nagrody indywidualne.


Konkursy przeznaczone są zarówno dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, jak i ponadgimnazjalnych. Regulaminy znajdziecie na TalentowiSKO.pl w zakładce "Konkursy" dostępnej po zalogowaniu.
 

Regulaminy znajdziecie Państwo na TalentowiSKO.pl w zakładce "Konkursy" dostępnej po zalogowaniu. Do wygrania są zarówno wysokie nagrody pieniężne, które wzbogacą szkolny fundusz, jak i nagrody indywidualne.


Poniżej zamieszczamy harmonogram działań w tej edycji konkursów:

31.10.2017 - Przesłanie przez szkołę do Banku Spółdzielczego w Limanowej zgłoszenia chęci wzięcia udziału w konkursach (Załącznik 1 Zgłoszenie przystąpienia do konkursu).

31.03.2018 - Regulaminowe zakończenie konkursów

08.04.2018 - Przesłanie przez szkołę Raportu z wykonania zadań konkursowych do Banku Spółdzielczego w Limanowej (Załącznik 3 Raport z udziału w konkursie)

25.05.2018 - Wyłonienie laureatów I etapu Konkursu przez Komisje Regionalne

31.05.2018 - Poinformowanie wszystkich uczestników Konkursów o wynikach na szczeblu regionalnym

10.06.2018 - Wyłonienie laureatów II etapu Konkursu przez Komisję Krajową

15.06.2018 - Poinformowanie wszystkich uczestników Konkursów o wynikach na szczeblu krajowym

10.06.2018 - 20.06.2018 - wręczenie nagród na szczeblu krajowym