Zaloguj się

Bank Spółdzielczy w Limanowej informuje, że z dniem 24.10.2012r. weszły w życie przepisy Ustawy z dnia 19.08.2011r. o usługach płatniczych (Dz.U. Nr 199, poz. 1175).

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że do 24 października 2012 r. banki zostały zobligowane do dostosowania swojej działalności w zakresie usług płatniczych do przepisów Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U z 2011 r. nr 199, poz. 1175). Powyższa ustawa stanowi implementację unijnej Dyrektywy 2007/64/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie usług płatniczych (ang. Payment Services Directive – Dyrektywa PSD) z dnia 13 listopada 2007 r.

Nowa Ustawa nałożyła na Bank szereg nowych obowiązków w zakresie świadczenia usług płatniczych, dotyczących:

 

Wszystkie te obowiązki są korzystne dla Klienta. 

Bank Spółdzielczy w Limanowej w pełni dostosował swoją działalność w zakresie usług płatniczych do nowej Ustawy o usługach płatniczych, wprowadzając od 24 października 2012 r. zmiany w:

Nową treść wyżej wskazanych Regulaminów, Taryf i Tabeli można otrzymać w placówkach Banku,  jak też dostępna jest na stronie internetowej  www.bs.limanowa.pl.

Ponadto informujemy, że aktualnie Bank przygotował wyjątkowo atrakcyjną ofertę w zakresie rachunków bankowych i lokat zarówno dla klientów indywidualnych, jak też instytucjonalnych. Dlatego już dzisiaj zapraszamy do naszych placówek w celu podpisania nowej umowy o prowadzenie rachunku.

Wierzymy, iż proponowane zmiany przyczynią się do zwiększenia zadowolenia z naszych usług.

Szczegółowe informacje dotyczące wprowadzonych zmian uzyskają Państwo w placówkach Banku.