Zaloguj się

6 marca 2018 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Limanowej nowej kadencji. W tajnym głosowaniu ze składu Rady zostali wybrani: Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego oraz Sekretarz.

Skład Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Limanowej:

Józef Oleksy - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Stanisław Rząsa - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Edward Smoleń - Sekretarz Rady Nadzorczej
Tadeusz Dudka - Członek Rady Nadzorczej
Barbara Matlęga - Członek Rady Nadzorczej
Grzegorz Młyński - Członek Rady Nadzorczej
Janusz Nowogórski - Członek Rady Nadzorczej
Adam Przechrzta - Członek Rady Nadzorczej
Tadeusz Wątroba  - Członek Rady Nadzorczej


Jednocześnie Rada wybrała nowych członków Komisji Audytu w osobach:

Tadeusz Wątroba - Przewodniczący Komisji
Barbara Matlęga -  Członek Komisji
Janusz Nowogórski -  Członek Komisji


Podczas zebrania, Zarząd Banku podziękował członkom poprzedniej kadencji Rady Nadzorczej w osobach: Bogusława Mazanek, Franciszek Hebda oraz Stanisław Majchrzak, za współpracę i zaangażowanie w realizacje zadań statutowych Banku.