Zaloguj się

Uczniowie systematycznie otrzymywali nagrody po zebraniu odpowiedniej liczby świnek.

Opiekun SKO
Elżbieta Nowak