Zaloguj się

W związku z trwającym okresem wakacyjnym zapraszamy do placówek naszego Banku, w celu zapewnienia sobie właściwej ochrony na czas wakacyjnych podróży.

Ubezpieczenie turystyczne staje się coraz popularniejszym ubezpieczeniem wśród Polaków. Nie tylko turyści doceniają bezpieczeństwo, jakie daje polisa podczas rodzinnych wakacji, ale także osoby, które organizują tzw. weekendowy wypad.

Ubezpieczenie turystyczne przydaje się zarówno za granicą, jak i w Polsce. W naszym kraju podobnie jesteśmy narażeni na szereg niebezpieczeństw, które mogą zdarzyć się, gdy przebywamy poza domem. Należą do nich różnego rodzaju uszkodzenia ciała (złamania, skręcenia), choroby, kradzieże (naszego bagażu, sprzętu), a także konsekwencje szkód spowodowanych przez nas nieumyślnie na osobach trzecich lub w mieniu, za które musielibyśmy zapłacić z własnej kieszeni.
Ubezpieczenie z NFZ upoważnia nas również do korzystania z publicznej służby zdrowia we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Świadczenia te otrzymamy tylko częściowo za darmo, częściowo będziemy musieli pokryć je sami. Dlatego korzystne jest dodatkowe wykupienie ubezpieczenia kosztów leczenia.

Zakres ubezpieczenia jest bardzo szeroki więc klient sam wybiera najdogodniejszy dla siebie zakres i sumy ubezpieczenia. Wysokość składki za ubezpieczenie zależy od wysokości sumy ubezpieczenia, zakresu i ilości dni na jaki jest ochrona wykupiona.
W każdym towarzystwie ubezpieczeniowym znajdziemy więc podstawowe warianty ubezpieczenia podróżnego: ubezpieczenie kosztów leczenia, koszty transportu i repatriacji, następstw nieszczęśliwych wypadków, bagażu czy ubezpieczenie assistance.
Dodatkowo ubezpieczyciele proponują jeszcze ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, kosztów ratownictwa, ryzyka amatorskiego uprawiania windsurfingu, wspinaczki górskiej, ubezpieczenie kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków przy wyczynowym uprawianiu sportów ekstremalnych, ubezpieczenie sprzętu specjalistycznego, np. fotograficznego, sprzętu do nurkowania, koszty pobytu osoby towarzyszącej, koszty przerwania podróży.

Bardzo przydatną ochroną jest również w polisie turystycznej ubezpieczenie OC, które chroni nasze finanse, jeśli to my wyrządzimy komuś nieumyślnie szkodę i przyjdzie nam pokryć z własnej kieszeni koszty naprawy czyjegoś sprzętu, albo co gorsza – koszty leczenia poszkodowanego.
Przy zawieraniu umowy ubezpieczenia koniecznie zwróć uwagę na wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, które zawsze są wymienione w OWU.
Wyjazd zagraniczny wiąże się z pobytem w odmiennych niż polskie warunkach pogodowych, prawnych, społecznych i ekonomicznych. Dlatego warto pamiętać, że leczenie za granicą jest bardzo drogie, w trudnych sytuacjach niezwykle użyteczne jest ubezpieczenie kosztów natychmiastowej pomocy - assistance, zapewniające pomoc Towarzystwa w miejscu pobytu.

Obsługa polisy turystycznej po stronie towarzystwa ubezpieczeniowego może mieć dwie formy: gotówkową i bezgotówkową. Czym się różnią?
Gotówkowa obsługa polisy turystycznej polega na tym, że jeśli nastąpi zdarzenie opisane w umowie, np. złamanie nogi, Ubezpieczony korzysta z prywatnej pomocy lekarskiej regulując należność z własnej kieszeni, dokumentuje koszty i po powrocie przedstawia rachunki ubezpieczycielowi, który z kolei zwraca Ubezpieczonemu należną kwotę.
Bezgotówkowa obsługa polisy turystycznej polega na tym, że jeżeli wystąpi zdarzenie uwzględnione w umowie ubezpieczeniowej, Ubezpieczony dzwoni do centrum alarmowego Ubezpieczyciela, który organizuje pomoc i rozlicza się z niej z usługodawcą, z którym ma podpisaną umowę.
Wraz z polisą otrzymamy numery telefonów do współpartnerów towarzystwa ubezpieczeniowego za granicą. Dzięki temu, w przypadku zaistniałej szkody można kontaktować się z towarzystwem, które szybko skieruje nas do odpowiedniego szpitala.

Koordynatorzy z Centrum Alarmowego Assistance przyjmą zgłoszenie, szybko zorganizują pomoc w miejscu Twojego pobytu i poinformują, co robić dalej. Pomoc ta obejmuje m.in.:
•    zlokalizowanie najbliższej placówki medycznej,
•    zorganizowanie transportu do wskazanego miejsca,
•    dokonywanie płatności na rzecz placówek medycznych, firm transportowych, hoteli i innych usługodawców,
•    koordynowanie przepływu informacji i nadzór nad przebiegiem leczenia,
•    kontakt z najbliższymi krewnymi poszkodowanego i informowanie ich o jego stanie zdrowia,
•    inne, niestandardowe działania, których wymaga sytuacja, w jakiej znalazł się poszkodowany.

W celu skorzystania z oferty ubezpieczeniowej zapraszamy do placówek  naszego Banku.