Zaloguj się

Zdajemy sobie sprawę, jak utrudniona jest obecnie realizacja urzędowych formalności. Znaczenia nabiera możliwość załatwienia spraw online, dlatego nasz Bank czyni starania, aby jak najszybciej zaoferować Klientom możliwość zakładania Profilu Zaufanego.

Do czasu wdrożenia usługi zachęcamy Państwa do założenia tymczasowego Profilu Zaufanego. Jak poinformowało Ministerstwo Cyfryzacji profil taki można założyć całkowicie online i ważny jest przez 3 miesiące. Ma być ułatwieniem dla tych osób, które w czasach pandemii koronawirusa, chcą załatwiać sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu.

Jednocześnie mamy nadzieję, że w tym czasie zakończy się proces wdrażania zwykłego Profilu Zaufanego w naszym Banku i wkrótce będziemy mogli udostępnić naszym Klientom Profil Zaufany ze standardowym terminem ważności wynoszącym 3 lata.  

 
Profil Zaufany - co to jest?
Profil Zaufany jest podpisem elektronicznym, dzięki któremu można online załatwiać sprawy na wielu portalach urzędowych. Jest to potwierdzony zestaw danych, które jednoznacznie identyfikują jego posiadacza w usługach podmiotów publicznych w internecie.

Te dane to: imię (imiona), nazwisko, data urodzenia oraz numer PESEL. Profil Zaufany jest tak zabezpieczony, aby nikt - poza jego właścicielem - nie mógł go użyć. Za pomocą profilu zaufanego można więc skutecznie potwierdzić swoją tożsamość w internecie.

Tymczasowy Profil Zaufany, tak samo jak zwykły, pozwala załatwiać większość spraw urzędowych online, np. złożyć wniosek o dowód osobisty, uzyskać odpisy aktów stanu cywilnego, zgłosić urodzenie dziecka czy wysłać wnioski do ZUS.

 
Jak założyć Tymczasowy Profil Zaufany?
Do założenia tymczasowego Profilu Zaufanego będą potrzebne: urządzenie z dostępem do internetu wyposażone w kamerę i mikrofon. Musi na nim działać aplikacja do rozmowy video: Skype lub Microsoft Teams.
 
Zobacz: Wniosek o Tymczasowy Profil Zaufany

KROK 1: ustalenie danych do logowania: nazwy użytkownika i hasła. Nazwa użytkownika powinna zawierać duże i małe litery, cyfry oraz podkreślenie (_) i łącznik (–). Nie może zawierać polskich znaków, spacji oraz innych znaków specjalnych i kropki. Wielkość liter ma znaczenie. Nazwy użytkownika nie będzie można zmienić. Hasło powinno mieć minimum 8 znaków, w tym: 1 dużą literę, 1 małą literę oraz 1 cyfrę lub 1 znak specjalny.

KROK 2: Dane osobowe: należy podać swoje imiona, nazwisko, numer PESEL.

KROK 3: Dane kontaktowe: podajemy adres e-mail, numer telefonu oraz wybieramy termin wideorozmowy do potwierdzenia Profilu.

KROK 4: Podsumowanie:  należy sprawdzić wszystkie swoje dane i upewnić się, że są prawidłowe. Następnie wysyłamy wniosek.

KROK 5: Autoryzacja: na podany numer telefonu zostanie wysłany kod autoryzacyjny. Należy go wpisać w odpowiednie pole i klikniąć „Dalej”.

KROK 6:  Na podany adres poczty elektronicznej zostaną wysłane dwie wiadomości: pierwsza – potwierdzenie założenia konta w serwisie Profil Zaufany; druga – potwierdzenie wysłania wniosku. WAŻNE! W drugiej wiadomości będzie się znajdował numer wniosku, który będzie potrzebny podczas rozmowy z urzędnikiem. Nikomu nie wolno udostępniać tego numeru!

KROK 7: Urzędnik skontaktuje się z telefonicznie i poda numer wniosku. Należy sprawdzić, czy numer się zgadza z tym, który został wysłany w potwierdzeniu. Jeśli tak, można kontynuować rozmowę.

KROK 8: Na adres e-mail zostanie przesłany link do rozmowy video. Rozmowa odbędzie się za pomocą aplikacji wskazanej we wniosku. Należy kliknąć w przesłany link (w aplikacji Skype dodatkowo w zielony przycisk Zadzwoń).

KROK 9: Urzędnik poprosi o potwierdzenie, że dane we wniosku są prawdziwe i aktualne. Przedstawi zasady korzystania z tymczasowego profilu zaufanego i poprosi o okazanie dowodu tożsamości w taki sposób, by mógł przeczytać jego treść.

KROK 10: Jeśli cały proces przebiegnie pomyślnie, profil zaufany zostanie potwierdzony przez urzędnika. Potwierdzenie założenia Profilu Zaufanego zostanie przesłane na adres e-mail.