Zaloguj się

Polski Fundusz Rozwoju poinformował o zakończeniu terminu składania wniosków o subwencję finansową w ramach programu Tarczy Finansowej PFR, który przypada na dzień 31 lipca 2020 r.

Wstępny harmonogram zakończenia poszczególnych etapów związanych z przyznaniem subwencji:
  • 31.07.2020 r. – jest ostatnim dniem dla klienta na składanie wniosków w ramach Programu PFR,
  • 14.08.2020 r. – jest ostatnim dniem dla klienta na składanie reklamacji dla wniosków o subwencję złożonych do 31.07.2020 r.
  • 30.09.2020 r. – jest ostatnim dniem dla klienta na składanie wniosków odwoławczych
  • 16.10.2020 r. – jest ostatnim dniem na składanie reklamacji do wniosków odwoławczych.
 
W związku z powyższym od 1 sierpnia 2020 r. klienci nie będą mogli złożyć nowych wniosków.
Dodatkowo PFR podjął decyzję, aby w ramach tzw. trybu indywidualnego umożliwić:
  • złożenie standardowego wniosku po 31.07.2020 r. z terminem do końca 2020 r. indywidualnym firmom wskazanym przez PFR, pod warunkiem, że te firmy złożyły wcześniej wnioski w postępowaniu wyjaśniającym (reklamacyjnym);
  • złożenie odwołania z terminem do końca 2020 r. więcej niż 2 razy i po przekroczeniu terminu 2 miesięcy firmom wskazanym przez PFR, pod warunkiem, że te firmy złożyły wnioski w postępowaniu wyjaśniającym (reklamacyjnym) i jest to uzasadnione.

W związku z powyższym od 1 sierpnia 2020 r. klienci Banku nie będą mogli złożyć nowych wniosków za pośrednictwem platformy Eximee. Natomiast każdy z przedsiębiorców, który kwalifikuje się do otrzymania pomocy na podstawie procedury reklamacyjnej lub odwoławczej będzie mógł po 31 lipca br. złożyć ponownie wniosek celem otrzymania subwencji.

Dodatkowo PFR zapewnia, że wszystkie złożone w ramach procedury wyjaśniającej wnioski zostaną przeanalizowane, a przedsiębiorcy otrzymają stosowną odpowiedź. Rozpatrywanie spraw i wydawanie decyzji będzie odbywać się bez względu na upływ terminu przyjmowania nowych wniosków do programu.