Zaloguj się

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami związanymi z wypełnieniem wniosku oświadczenie o rozliczeniu w części dotyczącej umorzenia dodatkowego uprawniającego do 100% umorzenia subwencji finansowej, zachęcamy do zapoznania się z dodatkowymi informacjami.

Wprowadzenie zmian we wniosku oświadczenie o rozliczeniu subwencji.


Informujemy, że od 19 maja br. zostały wprowadzone zmiany we wniosku oświadczenie o rozliczeniu, związane z wypełnieniem części dotyczącej umorzenia dodatkowego uprawniającego do 100% umorzenia subwencji finansowej.

Klient będzie miał możliwość wyboru czy będzie wnioskował o umorzenie dodatkowe.

 Po rozwinięciu „?” zostaną przedstawione mu kryteria jakie musi spełnić, aby móc ubiegać się o umorzenie dodatkowe:W przypadku, gdy zaznaczy pole na „NIE”, wówczas automatycznie ukryte zostaną pola związane z umorzeniem dodatkowym.

 

Konsekwencje błędnego oznaczenia pola „Brak naruszeń nakazów i zakazów w związku z COVID-19”


Zdarzają się sytuację kiedy klient omyłkowo zaznaczy pole dotyczące naruszenia nakazów i zakazów w związku z COVID-19.
UWAGA! Klienci, którzy nie naruszyli nakazów i zakazów z COVID - 19 powinni zaznaczyć pole na TAK! Nie należy pozostawiać pola oznaczonego na NIE!

BŁĘDNE ZAZNACZENIE:Pole to zostało umieszczone w części wniosku dotyczącej umorzenia dodatkowego i dotyczy tylko i wyłącznie kwestii związanych z umorzeniem dodatkowym, Oznacza to, że:
  • w przypadku, gdy klient nie spełnia kryteriów do dodatkowego umorzenia – jego błędne oznaczenie nie będzie miało żadnych konsekwencji dla decyzji PFR o umorzeniu;
  • w przypadku, gdy klient spełnia kryteria do dodatkowego umorzenia – jego błędne oznaczenie może mieć konsekwencje w wydanej przez PFR decyzji (klientowi może nie być przyznane 100% umorzenie).
 


Błędy Klientów w złożonych wnioskach oświadczenie o rozliczeniu subwencji.


Mając na uwadze pojawiające się błędy Beneficjentów przy wypełnianiu wniosków umorzeniowych, które mają charakter krytyczny, tzn. mogą zaważyć na wysokość umorzenia, Polski Fundusz Rozwoju zdecydował się wprowadzić procedurę postępowania z takimi błędami.

Procedura ta będzie dotyczyć przypadków błędnego wypełnienia wniosków, do których PFR nie wydał jeszcze decyzji umorzeniowej. Założeniem tej procedury jest zgłaszanie poprzez aplikację JIRA, za pośrednictwem Banku Klientów, którzy zgłosili błąd przy wypełnianiu wniosku. PFR przekaże wówczas jeszcze raz wniosek predefiniowany dla tego klienta celem udostępnienia go w bankowości elektronicznej i ponownego wypełnienia przez Klienta. PFR ponownie zaczyta dane z baz zewnętrznych oraz wyznaczy nowe daty na wypełnienie i przekazanie oświadczenia. Klienci, dla których PFR wydał już decyzję będą mogli dochodzić swoich racji w procedurze reklamacyjnej.

Procedura ponownego przekazania wniosku powinna zostać wdrożona przez PFR do końca maja.
 

Sprawdź jak złożyć wniosek o umorzenie subwencji