Zaloguj się

8 grudnia 2017 r. Bank świętował uroczystość 140-lecia działalności.

Wydarzenie to było doskonałą okazją do przedstawienia historii i dorobku Banku, bowiem uroczystość połączono z promocją książki, Antoni Józef Mars Herbu Noga (1819-1905), Pamiętnik.

Spotkanie promocyjne odbyło się w Dworze Marsów w Limanowej, w którym obecnie mieści się Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej. To właśnie w tym miejscu w roku 1877 Antoni Józef Mars powołał do życia Towarzystwo Zaliczkowe, które stało się zalążkiem bankowości w Limanowej i okolicy. Opublikowany „Pamiętnik”  A.J. Marsa stanowi świadectwo 140 - letniej historii limanowskiej spółdzielczości kredytowej. Obecnie kontynuatorem  tej tradycji oraz myśli założyciela Towarzystwa Zaliczkowego jest Bank Spółdzielczy w Limanowej.

Uroczystość zgromadziła liczne grono Gości, przedstawicieli władz wojewódzkich i samorządowych oraz zaprzyjaźnionych instytucji, klientów i pracowników Banku. Jubileuszowe spotkanie uświetnili swoją obecnością: Urszula Nowogórska - Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego, Jan Puchała  - Starosta Limanowski, Mieczysław Uryga - Wicestarosta Limanowski, Wacław Zoń - Zastępca Burmistrza Miasta Limanowa, Jolanta Juszkiewicz - Przewodnicząca Rady Miasta Limanowa,  Władysław Pazdan – Wójt Gminy Limanowa, Stanisław Młyński – Przewodniczący Rady Gminy Limanowa, prof. nzw. dr hab. inż. Andrzej Kulig - Prodziekan ds. Ogólnych i Nauki na Politechnice Warszawskiej.

Antoni Józef Mars był postacią niebagatelną i swym działaniem daleko wykraczał poza epokę, w której żył.
- zaznaczył w swoim wystąpieniu Prezes Zarządu Banku, Adam Dudek – Dziś z okazji jubileuszu 140-lecia Banku mamy ogromny zaszczyt uhonorować go wydając drukiem wspomnienia, które spisał w formie Pamiętnika. Chcieliśmy również przybliżyć szerszemu gronu ten materiał, gdyż ma on ogromną wartość historyczną, a do tej pory był wręcz niedostępny. To co należy podkreślić przy tej okazji, to fakt iż utworzone przez A.J. Marsa Towarzystwo Zaliczkowe miało mocne filary moralne i etyczne. Minęło 140 lat i okazuje się, że  wcale daleko nie odeszliśmy, W obecnych czasach mamy wszystkiego pod dostatkiem, pieniędzy i dóbr wszelkiego rodzaju. Wszystko można kupić. Tylko, niestety, etyki brak i moralności często również. To jest deficyt który wprost wynika z porównania: o wiele lepiej by się nam wszystkim żyło, gdybyśmy doceniali tą stronę etyczno-moralną.

Jubileuszowy charakter uroczystości podkreśliła prezentacja filmu historycznego, świadczącego o tym, że limanowski Bank zawsze był blisko ludzi. Przez wszystkie te lata w Polsce i samej Limanowej zmieniło się bardzo wiele, ale zasady działania Banku pozostały takie same. Idea służenia lokalnej społeczności, która przyświecała założycielowi Antoniemu Józefowi Marsowi, do dziś jest misją Banku.

W związku z promocją wydawnictwa odbył się wykład Tomasza Jacka Lisa, poświęcony kulisom powstawania publikacji. „Pamiętnik” Antoniego Józefa Marsa ukazał się jako piąty tom serii Zeszytów Muzeum Regionalnego Ziemi Limanowskiej w opracowaniu Arkadiusza Urbańca, ze wstępem, komentarzem krytycznym oraz indeksami opracowanymi przez Tomasza Jacka Lisa. Publikacja tego źródła historycznego była możliwa dzięki zainteresowaniu i wsparciu finansowemu Banku Spółdzielczego w Limanowej, który publikacją tą uczcił swego założyciela.

W roku 1900 ówczesny Zarząd i Rada Nadzorcza Towarzystwa Zaliczkowego w Limanowej, w uznaniu wyjątkowych zasług przekazała Antonimu Józefowi Marsowi akt uznania, Podczas piątkowych uroczystości w limanowskim Muzeum członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej, czyniąc podobnie, na ręce Pana Prezesa Adama Dudka złożyli wyrazy szczególnego uznania za okres 40 lat kierowania Bankiem i wkładu wniesionego w rozwój spółdzielczości bankowej w Polsce. Wręczając Prezesowi uroczysty akt uznania, który swą formą, stylem i treścią wzorowany był na dawnym dokumencie.

Obecni na uroczystości jubileuszowej goście w swoich wystąpieniach nawiązywali do historii i tradycji Banku, podkreślali jego zaangażowanie w sprawy lokalne oraz fakt, że jest to Bank polski i bezpieczny. Do władz i pracowników Banku kierowano także wyrazy uznania oraz życzenia dalszego, pomyślnego rozwoju. Dopełnieniem i miłym akcentem kończącym jubileuszowe spotkanie  był tort urodzinowy, przypominający o 140 rocznicy narodzin Banku - jubilata.
 

 

O Jubileuszu pisali również:

Radio RDN Małopolska

Limanowa.in

BS.NET Internetowy Serwis Bankowości Internetowej 

Powiat Limanowski

Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej