Zaloguj się

Komunikat w sprawie odwołania ogólnopolskich konkursów w ramach Programu TalentowiSKO - edycja 2020/2021.

TalentowiSKO - edycja 2020/2021

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie jako organizator, w ramach Programu TalentowiSKO, Ogólnopolskiego Konkursu dla uczniów szkół podstawowych "Oszczędzanie w SKO procentuje w Banku Spółdzielczym" oraz Ogólnopolskiego Konkursu dla uczniów szkół ponadpodstawowych "Inkubator szkolnych biznesów" (dalej "Konkursy") zawiadamia, iż w związku z obowiązującymi w szkołach obostrzeniami sanitarnymi związanymi z COVID-19, niepewną sytuacją epidemiczną i istotną groźbą jej pogorszenia w okresie jesienno-zimowym, które mogą spowodować znaczące wypaczenie zasad rywalizacji w ramach ww Konkursów, podjął decyzję o odwołaniu Konkursów prowadzonych w ramach edycji 2020/2021.
 
 

TalentowiSKO - edycja 2019/2020

Jednocześnie informujemy, że Zarząd Banku BPS S.A., w związku z wystąpieniem stanu epidemii i związanego z nim zamknięcia w dniu 13 marca 2020 roku szkół publicznych i niepublicznych, postanowił umożliwić rozstrzygnięcie Konkursów VII edycji Programu TalentowiSKO (rok szkolny 2019/2020) poprzez wydłużenie terminów przekazania prac.Szkoły biorące udział w VII edycji Programu TalentowiSKO miały czas na zgłoszenie prac do patronującego im Banku Spółdzielczego do dnia 22 września br. przy zachowaniu stanu realizacji prac konkursowych na dzień 13 marca br.

Zachęcamy do zapoznania się z komunikatami w tej sprawie i aktualnym harmonogramem konkursów: