Zaloguj się

Zespół Placówek Oświatowych im. Katarzyny Smreczyńskiej w Koninie, 27 listopada 2019 r. obchodził Święto Szkoły i włączył się w ogólnopolskie obchody stulecia... polskiego złotego.

Podczas uroczystej akademii uczniowie przypomnieli zasługi patronki Szkoły – Katarzyny Smreczyńskiej, niezwykłej kobiety, matki Władysława Orkana. Podkreślili, że jest to jedyna szkoła w Polsce, noszącą imię tej wyjątkowej góralki z Gorców, która zadziwiała swoim mądrym spojrzeniem na świat, zaradnością, prawdziwym kultem nauki i wiedzy. Specjalnie z okazji Święta Szkoły uczennice klas szóstych ułożyły słowa dwóch piosenek, sławiących czyny i osobowość Katarzyny Smreczyńskiej, zaśpiewanych do znanych melodii góralskich.

,, Tyś nasom patronkom
I dziś Twoje świento
Chcemy podzienkować
Tańcem i piosenkom... ‘’

Ważnym akcentem święta włączenie się w ogólnopolskie obchody stulecia... polskiego złotego. W 1919 roku Sejm uchwalił, że nowa polska waluta znów zyska nazwę złoty, choć niewiele brakowało, aby przyjęto inną – lech. Z tej okazji pani Anna Stożek przygotowała wyjątkową wystawę, ukazującą burzliwą historię polskiego pieniądza. Na przestrzeni lat w obiegu znajdowało się mnóstwo monet i banknotów rozmaite wartości, co zostało w atrakcyjny sposób zaprezentowane na specjalnie przygotowanej wystawie. Warto w tym miejscu wspomnieć o konkursach tematycznie związanych z obchodami stulecia złotego : klasy V do VIII wykonały projekt wymyślonej lokalnej waluty lokalnej, stąd pojawiły się nowe nazwy, np. koninianka, katarzynka, zagórzanka. Przeprowadzono także 2 konkursy indywidualne, dla uczniów klas I-IV „Złotówkowy rebus” związany z oszczędzaniem i gospodarowaniem pieniędzmi oraz dla klas starszych – plakat pod hasłem „Być przedsiębiorczym to... ‘’.

W centrum zainteresowania były pieniądze, ale i to, co na ich temat myślała Katarzyna Smreczyńska, uczniowie ukazali w okolicznościowej inscenizacji na tle, ukazującym wnętrze wiejskiej izby i jej ówczesne wyposażenie oraz straganu na jarmarku. ,, Co tyz ona zaznała bidy, głodu i chłodu. Przecie ona 2 dni sła, zeby chłopcy mieli co jeść, a i dudków tyz cza im było donieść. Sama se odmawiała jedzynio , ucyła dzieciska w chałupie, azeby ino cosi uciułać... ‘’. Podsumowaniem stały się słowa starego gazdy :,, Piniondze wozne, ale woznijse kie cłek sanowany... ‘’.

Na zakończenie Święta Szkoły czas umilali nam graniem i tańcem członkowie zespołu regionalnego kierowanego przez Pana Huberta Rapciaka.

W Święcie Szkoły udział wzięła cała społeczność szkolna z Panią Dyrektor Elżbietą Kurek na czele oraz zaproszeni goście: Wójt Gminy Niedźwiedź Rafał Rusnak , przewodniczący Rady Gminy Zenon Dziedzic, radni wsi Konina: Radosław Kapturkiewicz, Stanisław Lupa i Piotr Domagała, przedstawiciele  Banku Spółdzielczego w Limanowej: Zofia Szewczyk i Sabina Załubska, Prezes Związku Podhalan Stanisław Burnos, Sekretarz Związku Podhalan Hubert Rapciak, emeryci i pracownicy ZPO Konina.


Elżbieta Banach
Opiekun SKO
Zespół Placówek Oświatowych w Koninie