Zaloguj się

W ramach przystąpienia do programu „Owoce w szkole”, zorganizowaliśmy konkurs plastyczny pt.„Jem owoce i warzywa, to na zdrowie dobrze wpływa”.

W konkursie wzięło udział 48 uczniów z klas; 0, I, II i III. Pomysłowe i pięknie wykonane prace plastyczne są ozdobą  naszych szkolnych korytarzy. Uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni  znaczkami odblaskowymi  i przydatnymi zakładkami magnetycznymi ufundowanymi przez Bank Spółdzielczy w Limanowej.