Zaloguj się

16 października 2017r. w Szkole Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Klęczanach odbyło się spotkanie z przedstawicielami Banku Spółdzielczego w Limanowej, inaugurujące rozpoczęcie działalności Szkolnej Kasy Oszczędności.

Koordynatorzy Programu SKO z ramienia Banku Sabina Załupska i Anna Kądziołka przeprowadziły lekcję bankowości. Przybliżając historię SKO zachęciły uczniów do oszczędzania i wskazały jakie korzyści się z tym wiążą. Szkolne Kasy Oszczędności proponowane przez Bank Spółdzielczy w Limanowej to oferta, która ma na celu uczyć dzieci i młodzież mądrego dysponowania pieniędzmi przez praktykę oszczędzania. Uczniowie mogą w ten sposób realizować również swoje marzenia.  Na zakończenie odbył się Quiz z nagrodami.

Opiekunem SKO w Szkole Podstawowej w Klęczanach jest Tomasz Mazur.


Witamy Szkołę w Klęczanach w SKO i zachęcamy pozostałe Szkoły do włączania się w akcję oszczędzania pod patronatem naszego Banku!