Zaloguj się

Regionalne Komisje Konkursowe wyłoniły laureatów konkursów Programu TalentowiSKO – „Oszczędzanie w SKO procentuje w Banku Spółdzielczym” dla szkół podstawowych i „Inkubator szkolnych biznesów” dla szkół ponadpodstawowych.

Wśród laureatów znalazły się szkoły, oszczędzające pod patronatem naszego Banu, tj. Zespół Palcówek Oświatowych im. Katarzyny Smreczyńskiej w Koninie oraz Szkoła Podstawowa im. Józefa Marka w Tymbarku.

Przypomnijmy, że ocenie poddane zostały działania realizowane przez uczniów od 30 września 2019 roku do 13 marca 2020 roku. Czas trwania konkursów został skrócony z uwagi na zamknięcie szkół, spowodowane pandemią COVID-19. Z tej samej przyczyny majowe posiedzenia Komisji Konkursowych zostały zawieszone.

Do zmagań konkursowych przystąpiło 91 szkół podstawowych oraz 28 uczniów ze szkół ponadpodstawowych. W Komisjach zasiedli przedstawiciele organizacji od lat wspierających merytorycznie Program TalentowiSKO: Krajowego Związku Banków Spółdzielczych, Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej oraz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.
 
Miło nam poinformować, że Zespół Placówek Oświatowych w Koninie został oceniony bardzo wysoko, zajmując II miejsce. Szkoła Podstawowa w Tymbarku zajęła również wysokie III miejsce. Gratulujemy. 
  • II miejsce: Zespół Placówek Oświatowych w Koninie z liczbą punktów 78, opiekun jest Elżbieta Banach,
  • III miejsce: Szkoła Podstawowa im. J. Marka w Tymbarku z liczbą punktów 48,7, opiekun Paulina Kowalczyk i Maria MamakNagrodzona praca przygotowana przez uczniów
Zespołu Palcówek Oświatowych w Koninie

 
Program TalentowiSKO jest rozszerzeniem dotychczasowych działań Banków Spółdzielczych realizowanych w ramach Szkolnych Kas Oszczędności. Jego celem jest rozwijanie talentów wśród dzieci i młodzieży poprzez promowanie dobrych nawyków w zakresie oszczędzania i przedsiębiorczości. Program uczy również pozytywnego myślenia o pieniądzu. Objęci są nim uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych w całej Polsce. Więcej na: https://www.talentowisko.pl/