Zaloguj się

Stawki WIBOR/WIBID obowiązujące w grudniu 2013 r.

Informujemy, że oprocentowanie WIBOR/WIBID 1M wyliczane jako średnia z 30 (31) dziennych stawek WIBOR/WIBID 1M do 24-go danego miesiąca wynosić będzie w  grudniu 2013:    WIBOR 1M - 2,60% ,        WIBID 1M 2,40%.