Zaloguj się

Stawki WIBOR/WIBID OBOWIĄZUJĄCE W CZERWCU 2013

Informujemy, że WIBOR/WIBID 1M wyliczany jako średnia z 30 (31) dziennych stawek WIBOR/WIBID 1M do 24-go danego miesiąca wynosić będzie w czerwcu 2013:    
WIBOR 1M - 3,13% ,        WIBID 1M 2,93%.