Zaloguj się

Stawki WIBOR/WIBID obowiązujące w lutym 2013 r.

Informujemy, że WIBOR / WIBID wyliczany jako średnia z 30 (31) dziennych stawek WIBOR /WIBID, do 24-go danego miesiąca wynosić będzie w lutym :    WIBOR 1M - 4,14%    WIBID 1M - 3,94%

Natomiast stawka WIBOR 3M wyliczna jako średnia z miesiąca poprzedząjącego okres jego obowiązywania, wynosić będzie 4,27%.